Arhiva

 Raport trim 3 2021
Q3 2021 Report
Disponibilitate Raport T3 2021
2021 Q3 Report availiability
Raport semestrial S1 2021
H1 2021 Report
Disponibilitate raport S1 2021
2021 H1 Report availability
Decizia presedintelui consiliului de administratie de Încetarea activității de producție
Decision of the Chairman of the Board of Directors to cease production
Current report of Information EGM Decisions 2019-2020; Loan
Raport Curent de Informare Hotarari AGEA 2019-2020; Imprumut
Election of the Chairman of the provisional Board of Directors
Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie provizoriu
Raport Trim I 2021
2021 Q1 Report
Disponibilitate raport Trim I 2021
2021 Q1 Report Availability
Raport Anual 2020
2020 Annual report
Hotarari AGA E din 27.04.2021
Hotarari AGA O din 27.04.2021
Demisie Presedinte CA
Chairman of Board Resignation
Independent Auditor’s report 31.12.2020
Raportul Auditorului Financiar Independent 31.12.2020
Situatii financiare anuale la 31.12.2020
Draft EGMS decision 27/04/2021
Proiect de hotarare AGEA 27/04/2021
Special power of attorney for the EGMS vote 27/04/2021
Imputernicire speciala Vot AGEA 27/04/2021
Voting form by EGMS correspondence 27/04/2021
Formular vot prin corespondenta AGEA 27/04/2021
Buletin vot dechis AGEA 27/04/2021
Proiect de hotarare AGOA 27/04/2021
Draft decision OGMS 27/04/2021
Imputernicire speciala vot secret AGOA 27/04/2021
Special power of attorney by secret ballot OGMS 27/04/2021
Imputernicire speciala vot deschis AGOA 27/04/2021
Special POWER-OF-ATTORNEY OGMS 27/04/2021
Formular VOT SECRET prin corespondenta AGOA 27/04/2021
Form for expressing SECRET VOTE by correspondence OGMS 27/04/2021
VOTE FORM BY CORRESPONDING OGMS 27/04/2021
Formular vot prin corespondenta AGOA
Buletin vot SECRET AGOA 27/04/2021
Buletin vot deschis AGOA 27/04/2021
Politica de renumerare a admistratorilor si a directorului executiv
Convocare AGEA 27.04.2021
Convening notice EGSM 27.04.2021
Convening notice OGSM 27.04.2021
Convocare AGOA 27.04.2021
Oferte Auditori Finaciari 2021
Ligations in which the company is involved 2021
Litigii in care este implicata societatea 2021
Preliminary financial results 2020
Rezultate financiare preliminare 2020
Disponibilitate raport situatii financiare preliminare 2020
2020 Preliminary report availability
Financial Calendar 2021
Calendar Financiar 2021
Situation of the litigations on 16/12/2020
Stadiu litigiilor la data de 16/12/2020
Hotararea AGEA 04.12.2020
Hotararea AGOA 04.12.2020
Raport trim 3 2020
2020 Q3 report
Disponibilitatea raport T3 2020
Q3 2020 Report availability
Proiect hotarare AGOA Armatura (ro) 04/12/2020
Proiect hotarare AGOA Armatura (en) 04/12/2020
Proiect hotarare AGEA Armatura (en) 04/12/2020
Proiect de hotarare AGEA Armatura (ro) 04/12/2020
Imputernicire speciala vot secret AGOA (en) 04/12/2020
Imputernicire speciala vot SECRET AGOA (ro)04/12/2020
Imputernicire speciala vot deschis AGOA Armatura (ro) 04/12/2020
Imputernicire speciala vot deschis AGOA Armatura (en) 04/12/2020
Imputernicire speciala vot AGEA Armatura (en) 04/12/2020
Imputernicire speciala vot AGEA Armatura (ro) 04/12/2020
Formular vot Secret prin corespondenta AGOA (ro) 04/12/2020
Formular vot Secret prin corespondenta AGOA (en) 04/12/2020
Formular vot prin corespondenta AGOA (ro) 04/12/2020
Formular vot prin corespondenta AGOA (en) 04/12/2020
Formular vot prin corespondenta AGEA (en)04/12/2020
Formular vot prin corespondenta(ro) 04/12/2020 AGEA
Buletin de vot secret AGOA 04/12/2020
Buletin de vot deschis AGOA 04/12/2020
Buletin de vot deschis AGEA 04/12/2020
Notice to attend EGMS 04/12/2020
Convocare AGEA 04/12/2020
Notice to attend OGMS 04/12/2020
Convocare AGOA 04/12/2020
H1 2020 report
Raport semestrial S1 2020
2020 H1 Report availability
Disponibilitate raport S1 2020
2020 Q1 Report
Raport Trim I 2020
DISPONIBILITATE RAPORT TRIM I 2020
2020 Q1 REPORT AVAILABILITY
Raport Anual 2019
2019 ANNUAL REPORT
HOTARARE AGEA 29.04.2020
HOTARARE AGOA 29.04.2020
Raport curent privind AGOA si AGEA in contextul Covid-19
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS IFRS 31.12.2019
SITUATII FINANCIARE ANUALE IFRS 31.12.2019
Oferte Audit Financiar 2020
Raportul Auditorului Financiar Independent 31.12.2019
Independent Financial Auditor’s report 31.12.2019
Proiect Hotarare AGEA en
Proiect Hotarare AGEA ro
Proiect Hotarare AGOA en
Proiect Hotarare AGOA ro
Imputernicire speciala vot AGEA en
Imputernicire speciala vot AGEA ro
Imputernicire speciala vot AGOA en
Imputernicire speciala vot AGOA ro
Formular vot prin corespondenta AGEA en
Formular vot prin corespondenta AGEA ro
Formular vot prin corespondenta AGOA en
Formular vot prin corespondenta AGOA ro
Buletin vot deschis AGEA
Buletin vot deschis AGOA
Convening notice EGMS 29.04.2020
Convocare AGEA 29.04.2020
Convening notice OGMS 29.04.2020
Convocare AGAO 29.04.2020
Preliminary financial results 2019
Situatii financiare preliminare 2019
2019 Preliminary report availability
Disponibilitate raport preliminar 2019
Financial Calendar 2020
Calendar Financiar 2020
2019 Q3 Report Completion
Completare raport TRIM III 2019
2019 Q3 Report
Raport Trim III 2019
2019 Q3 Report availability
Disponibilitate raport trim 3 2019
Report litigation 31.10.2019
Raport Litigii 31.10.2019 ro
Erata Tranzactii management – art. 19 Reg. (UE) 596/2014
Notificare prag detineri/vot <5%
Tranzactii management – art. 19 Reg. (UE) 596/2014
Notificare prag detineri/vot <5%, >25%
Raport Semestrial S1 2019
Half Year Financial Report S1 2019
H1 2019 Report Availability
Disponibilitate raport S1 2019
Report ligation status 19/07/2019
Raport status litigii 19/07/2019
Q1 2019 Report
Raport Trim I 2019
Q1 2019 Report Availability
Disponibilitate Raport Trim I 2019
Hotararea Adunarii Generale Ordinara Nr. 2 25.04.2019
Raport Anual 2018
Annual Report 2018
Hotararea Adunarii Generale Ordinara Nr. 1 25.04.2019
Hotararea Adunarii Generale Extraorrdinare Nr.3 25.04.2019
Regulament de Desfasurare a Adunarii Generale varianta ro/eng
CV Membrii CA Propusi _ro
CV Members Of The Board Proposed _eng
Sentinta 172/2019 dosar 481/1285/2017
Decizie 616 Curtea de apel Cuj
Imputernicire speciala vot secret 2019 AGOA 11.00 RO_v2
Imputernicire speciala vot secret 2019 AGOA 11.00 EN_v2
Imputernicire speciala vot secret 2019 AGOA 09.00 RO_v2
Imputernicire speciala vot secret 2019 AGOA 09.00 EN_v2
Formular vot secret prin corespondenta 2019 AGOA 11.00 RO_v2
Formular vot secret prin corespondenta 2019 AGOA 11.00 EN_v2
Formular vot secret prin corespondenta 2019 AGOA 09.00 RO_v2
Formular vot secret prin corespondenta 2019 AGOA 09.00 EN_v2
Proiect Hotarare 2019 AGOA Armatura SA ora 09.00 RO
Proiect Hotarare 2019 AGOA Armatura SA ora 09.00 EN
Proiect Hotarare 2019 AGOA Armatura SA ora 11.00 RO
Proiect Hotarare 2019 AGOA Armatura SA ora 11.00 EN
Proiect Hotarare 2019 AGEA Armatura SA ora 13.00 RO
Proiect Hotarare 2019 AGEA Armatura SA ora 13.00 ENG
Imputernicire speciala vot 2019 AGOA Armatura SA ora 09.00 RO.
Imputernicire speciala vot 2019 AGOA Armatura SA ora 09.00 EN.
Imputernicire speciala vot 2019 AGOA Armatura SA ora 11.00 RO.
Imputernicire speciala vot 2019 AGOA Armatura SA ora 11.00 EN.
Imputernicire speciala vot 2019 AGEA Armatura SA ora 13.00 RO.
Imputernicire speciala vot 2019 AGEA Armatura SA ora 13.00 EN.
Formular vot prin corespondenta 2019 AGOA Armatura SA ora 09.00 RO.
Formular vot prin corespondenta 2019 AGOA Armatura SA ora 09.00 EN.
Formular vot prin corespondenta 2019 AGOA Armatura SA ora11.00 RO
Formular vot prin corespondenta 2019 AGOA Armatura SA ora11.00 EN
Formular vot prin corespondenta 2019 AGEA Armatura SA ora 13.00 .RO
Formular vot prin corespondenta 2019 AGEA Armatura SA ora 13.00 EN
Ligations
Litigii
Convening notice OGMS 24.04.2019
Convocare AGAO 24.04.2019
Convening notice OGMS 24.04.2019
Convocare AGAO 24.04.2019
Convening notice EGMS 24.04.2019
Convocare AGAE 24.04.2019
Oferte Audit Financiar 2019
Independent Auditor’s report 31.12.2018
Raportul auditorului independent 31.12.2018
Preliminary financial results 2018
Rezultate financiare preliminare 2018
Availability of preliminary financial results for year 2018
Disponibilitate rezultate financiare preliminare 2018
FINANCIAL CALENDAR 2019
CALENDAR FINANCIAR 2019
Ligations report
Stadiu litigii
FINANCIAL SITUATIONS QUARTER III 2018
REZULTATE FIANCIARE TRIM III 2018
COMMUNICATION ON AVAIBILITY REPORT Q3 2018
COMUNICAT PRIVIND DISPONIBILITATE RAPORT TRIM III 2018
Report ligation status 18.10.2018
Raport stare litigii 18.10.2018
Ligation report 5668/99/2010
Raport litigiu 5668/99/2010
Half yearly financial results H1 30.06.2018
Rezultate financiare semestriale S1 30.06.2018
Report availability 30.06.2018
Disponibilitate raport 30.06.2018
Decizia Nr.577 a Consiliului de Administratie
Decizia Nr.576 a Consiliului de Administratie
FINANCIAL SITUATIONS QUARTER 1 2018
REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRUL I 2018
COMMUNICATION ON AVAILABILITY REPORT I 2018
COMUNICAT PRIVIND DISPONIBILITATE RAPORT TRIM I 2018
Response of the Board of Director AGA 25.04.2018
Raspuns Consiliul de Administratie AGA 25.04.2018
RAPORT ANUAL 2017
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS 2017
COMMUNICATION ON THE AVAILABILITY OF THE ANNUAL REPORT 2017
COMUNICAT PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI ANUAL 2017
RAPORT CURENT AGA 25.04.2018
HOTARARE AGA 25.04.2018
Litigii
MODIFICARE CALENDAR FINANCIAR 2018
Board Decision 21.03.2018
LITIGII 2018
Litigiu
Form vote by correspondence AGA 25.04.2018
Imputernicire speciala prezentare AGA 25.04.2018
Special power of attorney AGA 25.04.2018
Buletin de vot prin corespondenta AGA 25.04.2018
PROIECT HOTARARE AGA
Draft of the resolution AGA
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS IFRS 31.12.2017
SITUATII FINANCIARE ANUALE IFRS LA 31.12.2017
CONVENING NOTICE AGOA 25.04.2018
CONVOCATOR AGA 25.04.2018
DECIZIA CA 21.03.2018
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 2018
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 2018
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 12.03.2018
SENTINTA CIVILA 197/2017
DECIZIE CIVILA 610/2017
Preliminary financial results 2017
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE 2017
CALENDAR FINANCIAR 2018
RAPORT TRIMESTRIAL 30.09.2017
Comunicat disponibilitate situatii trimestriale 30.09.2017
SITUATII FINANCIARE SEMESTRIALE 30.06.2017
COMUNICAT 16.08.2017
COMUNICAT 16.08.2017
RAPORT TRIMESTRIAL 31.03.2017
Response of the Board of Directors
Raspunsuri Consiliu de Administratie
Comunicat 31.03.2017
HOTARARE AGA 27.04.2017
RAPORT CURENT AGA 27.04.2017
Individual Financial Statements 2016
ADMINISTRATOR REPORT 2016
SITUATII FINANCIARE ANUALE IFRS – 2016
RAPORT ADMINISTRATOR 2016
Report of the Independent Auditor 2016
Raportul Auditorului Independent Ro
procura speciala AGA ordinara vot deschis
buletin vot prin corespondenta AGA ordinara vot deschis
buletin vot AGA ordinara deschis
P HAGOA
RESOLUTION CA
DECIZIE CA
CONVENING NOTICE
CONVOCATOR AGA
CURRENT REPORT
RAPORT CURENT
Preliminary financial results 31.12.2016
Rezultate financiare anuale preliminare 31.12.2016
DECIZIE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 04.01.2017
HOTARARE AGOA
Raport curent 12.12.2016
Raportare Financiara 30.09.2016
P HAGOA
proc spec AGA ordinara vot secret
Proc spec AGA ordinara vot deschis
buletin vot prin corepondenta AGA ordinara vot secret
buletin vot prin corepondenta AGA ordinara vot deschis
buletin vot AGA ordinara secret dec 2016
Buletin vot AGA ordinara deschis
Current Report
Raport curent
Convener
Convocator
Solicitare ASF si Adresa de raspuns-completare la situatiile financiare 2015
Proces verbal AGA-aprilie-eng
Proces verbal AGA-aprilie
Raport curent
Raportare financiara semestriala la 30.06.2016
Propunere membrii CA din partea Herz Armaturen
Raport curent 27.07.2016
Convocator 27.07.2016
Politica privind calitatea,mediul,sanatatea si securitateaa in munca
Sale of land and buildings SC ARMATURA SA
Vanzare teren si imobile SC ARMATURA SA
Raport trimestrial 31.03.2016
Comunicat 13.05.2016
Procese verbale exprimare voturi AGEA
Procese verbale exprimare voturi AGOA
Raport AGA 28.04.2016
Raport anual 2015 BVB
Raportul auditorului independent 2015
Annual Financial Statements 2015
Situatii financiare anuale IFRS la 31.12.2015
Program investitii 2016
Buget de venituri si cheltuieli 2016
proc spec AGA ordinara vot secret
proc spec AGA ordinara vot deschis
proc spec AGA extraordinara vot deschis
p HAGOA
p HAGEA
ordine de zi AGOA
ordine de zi AGEA
informare vot prin corepondenta
buletin vot prin corepondenta AGA ordinara vot secret
buletin vot prin corepondenta AGA ordinara vot deschis
buletin vot prin corepondenta AGA extraordinara vot deschis
buletin vot AGA ordinara secret
buletin vot AGA ordinara deschis
buletin vot AGA extraordinara deschis
Rapot Curent 23.03.2016
Convocator AGA 2016
Raportare financiara preliminara 2015
Calendar raportare BVB 2016
Raport curent 12.01.2016
Raport litigii 14.12.2015
Raportare financiara 30.09.2015
Raport curent 22.10.2015
Situatii financiare IFRS 30.06.2015
Raport semestrial
Raport curent
Proces verbal nr.60 28.04.2015_ROM
Proces verbal nr.60 28.04.2015_ENG
Raport curent_ENG
Decizia nr.2_ENG
Raport financiar trimestrul I 2015
Procese verbale exprimare voturi
Raport anual 2014
Raport AGOA
Hotarare AGOA
Plan de investitii 2015
Annual Financial Statement
Raportul auditorului independent
Raportare anuala la 31.12.2014
Situatii financiare anuale IFRS la 31.12.2014
Buget de venituri si cheltuieli 2015
RCNVM cagoa 15 engl
RCNVM cagoa 15
proc spec AGA ordinara vot secret eng
proc spec AGA ordinara vot secret
proc spec AGA ordinara vot deschis eng
proc spec AGA ordinara vot deschis
proc spec AGA ordinara vot deschis
proc spec AGA ordinara vot deschis
proc spec AGA ordinara vot deschis
informare vot prin corepondenta
CONVOCATOR AGOA 2015 ENGL
CONVOCATOR AGOA 2015
buletin vot prin corepondenta AGA ordinara vot secret eng
buletin vot prin corepondenta AGA ordinara vot secret eng
buletin vot prin corepondenta AGA ordinara vot secret eng
buletin vot prin corepondenta AGA ordinara vot secret
buletin vot prin corepondenta AGA ordinara vot deschis eng
buletin vot prin corepondenta AGA extraordinara vot deschis
buletin vot AGA ordinara secret eng
buletin vot AGA ordinara secret
buletin vot AGA ordinara deschis
buletin vot AGA ordinara deschis
buletin vot AGA ordinara deschis eng
Adunarea Actionarilor 12.02.2015
Procese verbale exprimare voturi
Adunarea Actionarilor – 12.02.2015
Adunarea Actionarilor – 12.02.2015
Hotarare Adunarea Actionarilor – 12.02.2015
Situatii preliminare de raportat 31.12.2014
Report decreasing and increasing febr
Regulament
Open voting ballot egas febr
Decision draft febr egas
Correspondance voting ballot egas febr
Special proxy egas open vote febr
Regulament desfasurare AGA
raport reducere capital social u015Fi majorare capital social 2015
proc spec AGA extraordinara vot deschis
p HAGEA
buletin vot prin corepondenta AGA extraordinara vot deschis
buletin vot AGA extraordinara deschis
Raport curent
Convocare
Convocator
Raportare financiara 30.09.2014
Raport
Situatii financiare semestriale IFRS la 30.06.2014
Raport semestrial 2014 – BVB
Comunicat disponibilitate situatii semestriale 2014
PV 57/29.04.2014 AGEA
PV 56/29.04.2014 AGA
Hotarare nr.3 AGOA
Raport financiar trimestrul 1- 2014
Raspuns ASF
Raport hotarari AGA si AGEA
Raport anual 2013 – BVB
Opinie auditor independent 2013
Informatii membrii CA propusi
Raport litigiu 817/1285/2013
Hotarare Dosar 817/1285/2013
Raport – comunicat de presa
Certificat Reg. Com modificare CA
Raport modificare CA
Situatii financiare anuale la 31.12.2013
Buget de venituri si cheltuieli 2014
Plan investitii 2014
RCNVM caga 04
proc spec AGA ordinara vot secret
proc spec AGA ordinara vot deschis
proc spec AGA extraordinara vot deschis
p HAGOA
p HAGEA
CONVOCATOR AGOA +AGEA 2014
buletin vot prin corepondenta AGA ordinara vot secret
buletin vot prin corepondenta AGA ordinara vot deschis
buletin vot prin corepondenta AGA extraordinara vot deschis
buletin vot AGA ordinara secret
buletin vot AGA ordinara deschis
buletin vot AGA extraordinara deschis
BUL VOT aleg auditor
Raport litigiu 27.03.2014
Raport curent 26.03.2014
Calendar raportare BVB 2014 modificat
Situatii Financiare Preliminare 2013
Calendar 2014
Sentinta civila 3143_2013
Sentinta civila 4056/2013
Raport litigii 21.01.2014
Raport litigiu 05.12.2013
Raport litigiu 04.12.2013
Raportare financiara la 30.09.2013
Raport curent 18.10.2013
Comunicare 17.10.2013 dosar 815/1285/2013
Comunicare 09.10.13 rf. Dosar 310/1285/2013
Sentinta civila 1945/2013
Raspuns actionar 12.09.2013
Situatii financiare semestriale 30.06.2013
PV 49-07.03.2013
PV sedinta AGEA 04.06.2013
Raport si Hotarare AGEA 04.06.2013
Adresa ASF – informare actionari
Comunicat privind disponibilitatea situatiilor 31.03.2013
Declaratia persoanelor responsabile 31.03.2013
Raport trimestrial 31.03.2013
p HAGEA iunie 2013 consiliu de administratie
RCNVM caga e 2 corectat
Proc spec AGA extraordinara iunie 2013
p HAGEA iunie 2013
CONVOCATOR AGA 2013 cap soc finalizare
Buletin vot prin corepondenta AGA extraordinara iunie 2013
Buletin vot AGA extraordinara iunie 2013
Aprobare situatii 2012
Raport anual 2012
Raport – informare majorare capital 25.04.2013
Raport 24.04.2013 – corectat
Decizie CA si Rapoarte 24.04.2013
Intrebari Broadhurst
Intrebari Broadhurst_1
Raspunsuri bprntru roadhurst
Raport curent 17.04.2013
Buget de venituri si cheltuieli 2013
Raportul auditorului independent -opinie 2012
Raportul Administratorilor 2012
Situatii financiare anuale SC Armatura SA 2012
Informare majorare capital etapa 1
RCNVM CAGA o
Proc speciala AGA o vot secret
Proc speciala AGA o vot deschis
p HAGA o
Ordine de zi AGOA
Convocator AGOA 2013
Buletin de vot prin corespondenta AGA o vot secret
Buletin de vot prin corespondenta AGA o vot deschis
Buletin vot AGA o secret
Buletin vot AGA o deschis
Buletin vot AGA extraordinara
Raport curent
Raport Curent CNVM mcs et 1
Comunicat incepere majorare capital social
Cerere subscriere persoane juridice
Cerere subscriere persoane fizice
Rapoarte financiare preliminare 2012
Raport curent 08.03.2013
Raport curent 07.03.2013
Hotarare AGEA 07.03.2013
CALENDAR RAPORTARE BVB 2013
Voting note by corespondence
Special mandate
Raport reducere si majorare capital social
Proc speciala AGA extraordinara
p HAGA o
Ordine de zi
Convocator AGA 2013
Buletin de vot prin corespondenta AGA extraordinara
RAPORT CURENT 30.01.2013
RAPORT CURENT 07.01.2013
Sentinta Dosar 1207 BROADHURST INV. LIMITED-continuare
Sentinta Dosar 1207 BROADHURST INV. LIMITED
Sentinta Dosar 1128 BROADHURST INV. LIMITED-continuare
Sentinta Dosar 1128 BROADHURST INV. LIMITED
Convocator SC SWISS CAPITAL SA
Dosar 1207 BROADHURST INV. LIMITED
Dosar 1128 BROADHURST INV. LIMITED
Raport curent 16.11.2012
Raport trimestrial 30.09.2012
Declaratia persoanelor responsabile
Date informative SC ARMATURA SA – 30.09.2012
Contul de profit si pierdere SC ARMATURA SA -30.09.2012
Comunicat privind disponibilitate Raport Trim III 2012
Bilant SC ARMATURA SA -30.09.2012
F30 _30.06.2012
F 20 _30.06.2012
F 10 _ 30.06.2012
Comunicat privind disponibilitatea
Declaratia persoanelor responsabile
Situatii financiare 30.06.2012,Note explicative
Raport semestrial 2012
Declaratia “Aplici sau explici”
Raport trimestrial la 31.03.2012
Bilant martie 2012
Contul de profit si pierdere 31.03.2012
Statut
Raport curent 2 AGA
Raport curent 1 AGA
Hotarare AGA 2
HotarAre AGA 27.04.2012
Intrebari Broadhurst
Raspunsuri Broadhurst
OMF 3055-2009_Fin stat FS2011
Opinie OMF 3055
Bilant 31.12.2011
Raport anual 2011 SC ARMATURA SA
Raport de gestiune
Buget de venituri si cheltuieli
Proiect de Hotarare AGA
Convocator AGA 2012
Procura speciala AGA ordinara
Buletin vot prin corespondenta AGA ordinara
Ordinea de zi
Bilant preliminar 27.03.2012
Propuneri diverse puncte AGA
Cpp preliminar 27.03.2012
Convocator AGA 2012
Raport curent
Bilant & CPP 30.09.2011
Date informative F30
Raport trimestrial 30.09.2011 SC ARMATURA SA
Declaratie conf art 30 L82- 1991 trim III 2011
Comunicat privind disponibilitate Raport trimestrial III 2011
Prop puncte AGA sept 2011
Procura speciala AGA ordinara sept 2011
Pr. Haga 0 sept 2011
Ordine de zi AGA sept 2011
Convocator AGA sept 2011
Buletin vot VD sept 2011
Bul vot coresp sept 2011
Bul vot auditor sept 2011
Formulare 10,20,30
Raport semestrial 2011
Politici contabile si Note explicative
Declaratie cf. art. 30 L 82-1991 semestrul I 2011
Comunicat privind disponibilitatea raportului semestrial
Raport trimestrial la 31.03.2011
Situatii financiare trimestrul I 2011
Formularul 30
Contul de profit si pierdere
Raportul auditor Situatii financiare OMF 3055_2009_Armatura_2010
Bilant la 31.12.2010
Situatii financiare OMF 3055_2009_Armatura 2010
Declaratie persoane responsabile
Raport anual 2010 SC ARMATURA SA
Raport CA comunicat disponibilitate
Hotarare AGA 2
Raport anual 2010 SC ARMATURA SA
Raportul administratorilor 2010
Bilant preliminar 28.03.2011
BVC 2011
STATUT 04 2011
Procura speciala AGA extraordinara
Raport curent 2011
Procura speciala AGA ordinara
Proiect de hotarare AGA ordinara
Proiect de hotarare AGA extraordinara
Convocator AGA 2011
buletin de vot prin corespondenta AGA ordinara
buletin de vot prin corespondenta AGA extraordinara
Buletin de vot deschis